Jogi nyilatkozat

A oldal használatával Te az alábbi feltételeket fogadod el:

A forgosorozo.hu honalpon (Oldal) található tartalom az Oldal Szerkesztőségének szellemi tulajdona. Ez alól kivételt képeznek az Oldal nyilvános fórumába írott felhasználói hozzászólások, amelyek a regisztrált felhasználók véleményét tükrözik, és amelyek tartalmáért a kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.

A forgosorozo.hu Szerkesztősége fenntart minden, az Oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az Oldalhoz tartozó lapok tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A Szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az Oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az Oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az Oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A forgosorozo.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A személyes adatok tekintetében a forgosorozo.hu a személyes adatok védeleméről szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásait betartva jár el. A Szerkesztőség a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át.

Az Oldalra való belépéssel számítógépednek egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Szerkesztőség kizárólag az Oldal fejlesztése és biztonsága érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Az Oldalon található külső hivatkozások (a forgosorozo.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a Szerkesztőség befolyása alatt, ezért a Szerkesztőség nem vállal felelősséget más honlapok adat- és információvédelmi gyakorlatával kapcsolatban.
Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szerkesztőség törli vagy módosítja.

Az Oldal fórum része, valamint az Oldalon megjelenő hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szerkesztőség minden felelősséget kizár, azok nem a Szerkesztőség véleményét tükrözik. Az Oldalon tilos politikai, vallási célzatú, illetve erkölcsileg kifogásolható hirdetések megjelenítése. Az ilyen típusú tartalom azonnal törlésre kerül.
A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szerkesztőségnek joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani.

A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a Szerkesztőség, illetve az általa megbízott személy a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalmat előzetes figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje. Fenntartja továbbá a jogot, hogy Szerkesztő, illetve az általa megbízott személy a felhasználókat kitiltsa, a regisztrációt előzetes értesítés és indokolás nélkül megszüntesse.

A felhasználók az Oldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Az Oldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szerkesztőség kizárja.

______________________________________________________________________________

És még számos a mindennapi életben nélkülözhetetlen felvilágosítást és útbaigazítást tartalmaz az új képes folyóirat legújabb száma.

 

 

 

 

 

© 2006 Forgó Söröző - Jogi nyilatkozat - designed by moyder

Főoldal